Eraikin publikoek zein pribatuek gero eta gehiago zaintzen dute itxura eta mantentzea. Administrazio-, osasun-, kirol- edo hezkuntza-izaera duten eraikinek itxura ona eman nahi dute, bai zerbitzuei dagokienez, bai garbiketari eta irudiari dagokienez.

Ikastera edo kirola egitera joaten diren erabiltzaileek instalazio garbiak topatu nahi dituzte, zainduta eta egoera onean daudenak. Are gehiago, gaixoak edo adinekoak artatzen dituzten osasun-zentroen kasuan.

ENVISER enpresak eskaintzen dituen barne-garbiketako zerbitzuek honako hauek barne hartzen dituzte: bulegoak, eskolak, kirol-instalazioak, administrazio-eraikinak, osasun-eraikinak, etab.